SPORT Javorník, z.s.

O spolku

SPORT Javorník, z. s. (zapsaný spolek) vznikl zápisem do obchodního rejstříku 23. 3. 2015. Základním účelem spolku je podpora sportu a rozvoj tělovýchovných a sportovních aktivit v regionu města Javorník.

Nejvyšším orgánem je Členská schůze, která je svolávána minimálně 1x ročně nebo na vyžádání členů. Spolek se řídí stanovami, které definují veškeré povinnosti a práva členů a sportovních oddílů.

 

Spolek je řízen zvoleným výkonným výborem:

Předseda: Ing. Tomáš Nemeškal

Místopředseda: Marcela Argirovská

Hospodář: Ing. Ivana Malaníková

 

Členské příspěvky jsou stanoveny takto:

Děti do 15 let   50,- Kč

Mládež (studující)  100,- Kč

Dospělí (výdělečně činní) 150,- Kč

 

Členskou základnu tvoří k 31.12.2015: 11 sportovních oddílů, 150 registrovaných členů.

 

Dokumenty související s provozem spolku najdete v sekci Ke stažení

SPORT Javorník, z.s.

ul. Míru 482

79070 Javorník

Email: nemes@email.cz

IČO: 03916341

DIČ: CZ03916341

Bankovní spojení:
Sberbank CZ, a.s. 4200572984/6800

Kontakt