SPORT Javorník, z.s.

Sportovní oddíly

Posilovna

Stolní tenis

Lezení

Tenis

Volejbal

Kondička

Jóga

Fotbálek

Rodiče+děti

MTB

Hokej

Posilovna Haken

Instruktoři: Mirek Ketner, Martin Macek, Ester Kozubová

Otevírací doba:   Po 18:00 - 20:00 |  St 18:00 - 20:00  |   Pá 18:00 - 20:00

Místo: velká tělocvična

 

Všichni návštěvníci se zaplacením vstupného zavazuji řídit pravidly uvedenými v provozním řádu a pokyny instruktorů.

Stolní tenis

Instruktoři:  Petr Kotas, Vlastimil Lukeš

Otevírací doba:   Út + Pá 18:00 - 20:00 | Pá  18:00 - 20:00

Místo: malá tělocvična

 

 

HORO - Lezení

Instruktoři:  Marian Kořenek, Václav Dopita

Otevírací doba:    Čt 16:00 - 18:00 (děti) |   Út 20:00 - 22:00  |  Pá 20:00 - 22:00

Místo: velká tělocvična

 

web: www.horychleby.cz

 

 

Tenis

Instruktoři:  Radek Pavličík

Otevírací doba:    Po  18:00 - 20:00 |  Čt 19:30 - 21:30

Místo: velká tělocvična

 

 

 

 

Volejbal

Instruktoři:  Irena Karešová, Tomáš Nemeškal

Otevírací doba:    Po 14:00 - 15:30 (děti) |  Čt 15:15 - 17:00 (děti) |  Pá 20:00 - 22:00 | Ne 18:00-19:30

Místo: velká tělocvična

 

 

Kondiční cvičení

Instruktoři:  Jana Pavličíková

Otevírací doba:    Út 19:00 - 20:00

Místo: velká tělocvična

Kondiční cvičení je takové cvičení, které rozvíjí a udržuje naše pohybové schopnosti (rychlost, síla, vytrvalost a koordinace). To znamená, že chceme-li zlepšit naši kondici, musíme se podvolit přiměřeně intenzivnímu, trvajícímu a častému cvičení.

Právě běžná populace, která trpí nedostatkem pohybu, by se měla rozvoji kondičních pohybových schopností, pravidelně věnovat a to zejména v rámci prevence civilizačních nemocí.

U starších osob potom dobrá kondice spolu s motorickými schopnostmi na dobré úrovni přináší kýženou samoobslužnost, která je podmínkou zachování vysoké kvality života ve vysokém věku.

Pro kondiční cvičení používáme vlastní váhu těla, malé posilovací činky, overbally a obruče nebo-li hula hoop, nejpopulárnější „hračka“ celého světa. Cvičení s obručí pomáhá k posílení svalů celé páteře i k dokonalejšímu krevnímu oběhu.

Posilovací nářadí si každý automaticky zapůjčí na začátku hodiny, která začíná pravidelně každé úterý v 19:00 hod. ve sportovní hale Javorník

 

 

Jóga

Instruktoři:  Ludmila Procházková

Otevírací doba:   Po 18:00 - 19:00 a Čt 18:00 - 19:30

Místo: gymnastický sál

Poplatek - 10Kč za pronájem sálu za jednotlivou lekci, pokud budete mít  zaplacen členský příspěvek organizace SPORT Javorník v daném roce

Činnost oddílu je zaměřena na průpravné jógové cviky a jednoduché ásany. Cílem je protažení a uvolnění zatěžovaných svalů a kloubů a dechová cvičení.

Cvičení je určeno všem bez rozdílu věku a tělesné kondice. K dispozici jsou cvičební podložky.

RELAX fotbálek

Instruktoři:  Vlastimil Koňařík

Otevírací doba:   St a So  18:00 - 20:00  |  květen-září  v Dolním parku  Út + Pá 18:00 - 20:00

Místo: velká tělocvična / hřiště dolní park

 

 

 

 

 

 

Cvičení rodičů s dětmi

Instruktoři:  Drahoslava Švábková

Otevírací doba:   St  15:30 - 16:30

Místo: velká tělocvična

 

 

 

 

MTB - horská kola

Instruktoři:  Marko a Marcela Argirovská

Otevírací doba:   Po + St    16:00 - 18:00

Místo: trénink v terénu

 

web: rychlebskamtb.wz.cz

 

 

Hokejový tým IHC Javorník

Instruktoři:  Martin Poskočil, Antonín Martínek

Otevírací doba:    dle dohody

Místo: kluziště v Lázních Jeseník

 

 

SPORT Javorník, z.s.

ul. Míru 482

79070 Javorník

Email: nemes@email.cz

IČO: 03916341

DIČ: CZ03916341

Bankovní spojení:
Sberbank CZ, a.s. 4200572984/6800

Kontakt