Žákovský minivolejbalový turnaj

V neděli (16. 1. 2022) byla sportovní hala plná volejbalových nadějí, které hrály v losovacím turnaji dvojic. Hrálo se na třech hřištích a hráči byli rozděleni do dvou věkových kategorií – tři dvojice z volejbalové přípravky od trenérky Marcely Argirovské a pět žákovských dvojic od trenérů Ireny Karešové a Tomáše Nemeškala.

Rozlosování úvodních dvojic bylo zcela náhodné, a tak některé dvojice na tom byly lépe než jiné. Ale hra je hra a děti se rychle přizpůsobily. V prvních zápasech se děti sehrávaly, ale následující zápasy už všichni hráli naplno.

Po tomto úvodním turnaji probíhaly individuální soutěže v herních dovednostech. V žákovských kategoriích to bylo vrchní odbití prsty, spodní odbití bagrem, odbití na přesnost do basketbalového koše a spodní podání na přesnost. Volejbalová přípravka měla tři soutěže v individuálních dovednostech: množství nahrávek o zeď, přesnost hodů na koš a přesnost podání.

Většina hráčů začala s volejbalem teprve na podzim a bylo pro nás, trenéry, velkým zadostučiněním, jak se za tak krátkou dobu všichni posunuli. Srovnání volejbalových dovedností jednotlivých hráčů ukázalo, na co by se hráči měli v tréninku více zaměřit.

Následující část byla ta nejsladší a všichni se na ni moc těšili. Každý hráč dostal sladký balíček a diplom za umístění v prvním turnaji a individuálních herních dovednostech.

Ale to nebyl konec, protože děti chtěly hrát ještě jeden turnaj ve dvojicích bez losování. A tak se hrálo dál, výsledky a fotogalerie z turnaje je níže.

Před závěrečným HURÁÁÁ bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali a také Blance za skvělé makrónky, které byly odměnou ve druhém turnaji.

SPORT Javorník, z. s.
ul. Míru 482
79070 Javorník
email: info@sportjavornik.cz

IČO: 03916341
DIČ: CZ03916341
Sberbank CZ, a. s. 4200572984/6800