Rodiče s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi, to není jen hodina hraní si „rybičky, rybičky, rybáři jedou“, nebo cvičení „podle dětských písniček“. Musí rozvíjet jak pohybový aparát dítěte, tak jeho smyslové vnímání a v neposlední řadě je učí spolupráci jak s dospělými, tak s ostatními dětmi. Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů (ze svalů, smyslů, změn poloh těla). Dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také sociální stabilitu.

Děti těší společné činnosti s maminkou či tatínkem a postupně se začínají zajímat o vrstevníky. Ideální aktivitou je cvičení rodičů s dětmi. Navíc je pro děti neuvěřitelný zážitek vstoupit z jejich pohledu na obrovskou plochu sportovní haly.

Společně se v kolektivu spontánně pohybují, rozvíjí řeč i vnímání rytmu. Množství sportovních pomůcek a zdolávání různých překážkových drah je pro ně opravdovou výzvou.

Rodiče s dětmi

Instruktoři:  Lukáš Procházka
Termín:  pondělí 16:45 – 17:45
Místo: sportovní hala
Poplatek za cvičení: zdarma

SPORT Javorník, z. s.
ul. Míru 482
79070 Javorník
email: info@sportjavornik.cz

IČO: 03916341
www.sportjavornik.cz