SPORT Javorník
Jumping
Volejbalový oddíl
Jóga
Horolezecký oddíl
Posilovna
Kondiční cvičení
Stolní tenis
Relax fotbálek
Tenis
Cvičení s dětmi
MTB Rychlebská

O spolku

Za vznikem našeho spolku je jednoduchá myšlenka. Pokud chceme podpořit sportování v našem městě pro děti i dospělé, tak musíme připravit nutné zázemí a podporu pro trenéry, kteří mají chuť a sílu vést nějaký sportovní oddíl.

Úspěšné vedení oddílu vyžaduje mít zajištěné zázemí – právní subjektivitu pro získávání dotací, pojištění trenérů a sportovců, školení a rozvoj trenérů, nákup nutného vybavení a mnoho dalšího.

Uvítáme každého, kdo má zájem pomoci a chce podpořit zdravé sportování a volnočasové aktivity v našem městě.

Jsme neziskovou organizací, proto jsme vděčni za práci všem trenérům a vedoucím sportovních oddílů, kteří věnují mnoho hodin svého osobního času a úsilí, aby sportování v Javorníku fungovalo a dále se rozvíjelo.

SPORT Javorník, z. s.
ul. Míru 482
79070 Javorník
email: info@sportjavornik.cz

IČO: 03916341

www.sportjavornik.cz