O spolku

SPORT Javorník, z. s. (zapsaný spolek) vznikl zápisem obchodního rejstříku 23. 3. 2015. Základním účelem spolku je podpora sportu a rozvoj tělových a sportovních aktivit v regionu města Javorník.

Nejvyšším orgánem je Členská schůze, která je svolávána minimálně 1x ročně nebo na vyžádání členů. Spolek se řídí stanovami, které definují veškeré povinnosti a práva členů a sportovních oddílů.

Členskou základnu tvoří k 31. 12. 2019: 11 sportovních oddílů, 181 registrovaných členů.

Příspěvky

Roční členské příspěvky jsou stanoveny takto:
Děti do 16 let (ZŠ)  100,- Kč

Mládež (studující) a senioři nad 60 let  150,- Kč
Dospělí (výdělečně činní)  200,- Kč

Vedení

Spolek je řízen zvoleným výkonným výborem:
Předseda: Ing. Tomáš Nemeškal
Místopředseda: Marcela Argirovská
Hospodář: Ing. Ivana Malaníková

SPORT Javorník, z. s.
ul. Míru 482
79070 Javorník
email: info@sportjavornik.cz

IČO: 03916341
www.sportjavornik.cz